De 10 naturelementer i haven

Vand

Alle former for vand hjælper på havens tørstige dyr, hvad enten det er en sø, en havedam, en underskål eller et fuglebad, der fyldes op regelmæssigt. Undgå fisk alle steder, da de spiser paddernes æg.

Gamle træer

Gamle, hule, sprækkede træer er værdifulde levesteder for et væld af arter, og derfor er det vigtigt at passe på dem og lade dem stå i haven. Hvis du har et træ, som du bliver nødt til at fælde, så lad det ligge i haven, evt. skåret op og lagt forskellige steder i haven.

Grenbunke

Gamle grene, blade og kviste der får lov at ligge uforstyrret i haven som bunker eller som kvashegn, skaber læ, føde og levesteder til gavn for mange forskellige dyr og svampe.

Mange slags blomster

Med forskellige slags blomster, som blomstrer fra tidlig forår til sent efterår, fx i græsplænen, i blomsterbede eller som blomstereng, kan du bl.a. hjælpe sommerfuglene og de vilde bier med nektar og pollen.

Buske

Forskellige slags hjemmehørende buske og krat, giver gode muligheder for læ, skygge, beskyttelse og føde til havens dyr.

Døde træer

Liggende eller stående døde træer der får lov at blive nedbrudt på naturlig vis, er vigtige for mange arter som for eksempel svampe, insekter og fugle.

Sten

Stenbunker, stendiger og stengærde placeret sydvendt og solrigt, er både gode skjulesteder og opvarmningsområder for bl.a. vilde bier, sommerfugle og krybdyr.

Jordvold

En sydvendt vold eller skråning i haven - gerne med bare og sandede områder - giver gode betingelser for bl.a. sommerfugle og vilde plantearter, og boliger til vilde bier.

Varmt og tørt område

Skab et varmt, tørt og lysåbent sted i haven, hvor solen kan bage direkte på jorden. Her trives dyr og planter, som har brug for lys og varme, f.eks. firben og Liden Klokke.

Bolig til dyr

Vil du hjælpe havens dyr, kan det være en god ide at sætte redekasser op til forskellige fuglearter, lave et insekthotel eller bygge et bi-hotel til de vilde bier.

keyboard_arrow_up