keyboard_arrow_down

Vi slipper haverne fri

Tilmeld have

Tilmeld din have

Om Slip haven fri

Drømmer du om en have, som er levested for sommerfugle, vilde bier og biller? Så skal du slippe din have fri sammen med os.
Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000 hjælper dig i mål med at gøre din have mere vild. Ved at tilmelde din have, får du gratis vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen. Samtidig kan du påvirke din kommunes naturscore. Hver kvadratmeter og naturelement i haven tæller, når vi slipper haverne fri i Danmark.

Spørgsmål og svar

Du tilmelder din have gennem tilmeldingsmodulet. Når du har tilmeldt din have, vil du efterfølgende modtage en mail, der bekræfter din tilmelding samt viser en oversigt over, hvor stort et haveareal du har tilmeldt, hvor meget af din have du har sluppet fri, og hvilke naturelementer du har valgt. 

Du må meget gerne tilmelde din altan, også selvom det er et lille kvadratmetertal, så længe du vil gøre 20% af den naturvenlig.

Ønsker du at gøre din virksomhed, institution eller boligforening mere naturvenlig, vil vi i stedet anbefale dig at blive Sommerfuglepartner. Når du/I hjælper sommerfuglene, gavner det et væld af andre insekter og biodiversiteten generelt i Danmark.  Læs mere på www.sommerfuglepartner.dk

Har man mere end én have, kan disse ofte være placeret i forskellige kommuner. Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder hver have for sig. På den måde får vi også et mere retvisende billede af, hvor stort et haveareal der er sluppet fri i de enkelte kommuner.

De 10 naturelementer, som du har mulighed for at vælge, når du tilmelder din have, er inspireret af Rasmus Ejrnæs' scorekort for haverne. De 10 naturelementer dækker overordnet de vigtigste levesteder, som gavner biodiversiteten. Ved at registrere de 10 naturelementer du ønsker, har vi i Danmarks Naturfredningsforening bedre mulighed for at målrette vores inspiration, råd og vejledning. Læs mere om de 10 naturelementer.

Når man tilmelder sin have i tilmeldingsmodulet ovenfor, kan man vælge mellem 10 naturelementer, som man enten har eller ønsker at få i sin have. Hvert naturelement tæller 1 point, og man kan maksimalt få 10 point. På basis af tilmeldte haver og deres naturscore udregner vi den gennemsnitlige naturscore for hver kommune i Danmark. Det vil sige, at jo flere naturelementer du tilmelder din have med, jo højere bliver den gennemsnitlige naturscore for kommunen. 

Ved at tilmelde din have, kan du:

  • Være med til at skabe bedre forhold for biodiversiteten.
  • Hente en gratis sticker til postkassen i din lokale REMA 1000. (OBS! Stickers udleveres i REMA 1000 fra 18. juni 2021.)
  • Få inspiration til omlægning af din have.
  • Få adgang til biodiversitetsvenlige planter, buske, træer og frøblandinger i REMA 1000 butikker. Disse er anbefalet af Danmarks Naturfredningsforening og primært tilgængelige i forår- og sommerhalvåret.

Når du har tilmeldt din have, modtager du en bekræftelsesmail, som du skal vise i din lokale REMA 1000 butik for at få udleveret din gratis sticker. OBS! Stickers udleveres i REMA 1000 fra 18. juni 2021.

Nej, det er desværre ikke muligt at hente en sticker andre steder end i REMA 1000.

Projektet er et partnerskab mellem Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000. Samarbejdet løber i 3 år fra 2021 til slut 2023.

For at kunne tilmelde din have er kravene:

  • At du ikke sprøjter
  • At du slipper mindst 20% af din have fri
  • At du vælger mindst ét naturelement til din have

Herudover anbefaler vi, at:

  • Du undgår at gøde dit vilde areal
  • Du fortrinsvis vælger hjemmehørende plante-, buske-, og træarter, som sørger for nektar og pollen til havens insekter igennem hele sæsonen 

Din tilmelding er kun synlig i få minutter i bunden af tilmeldingsmodulet. Herefter vil data fra din tilmeldte have indgå som en del af den nationale oversigt over tilmeldte haver og den kommunale rangliste. Så snart du modtager en bekræftelsesmail på din tilmeldte have, er din have registreret. 

Hvorfor slippe haven fri?

Vi står midt i en biodiversitetskrise. Halvdelen af vores arter af dagsommerfugle er i fare for at forsvinde, og naturen har akut brug for plads. Vi kan ikke ændre sammensætningen af vores landskab i Danmark i morgen, men vi kan helt selv ændre vores haver. Når du slipper en del af din have fri, skaber du nye vigtige levesteder for sommerfugle, vilde bier og biller. En enkelt have gør ikke den store forskel, men sammen kan vi skabe et vigtigt helle for naturen og bruge haverne til at styrke biodiversiteten.      

keyboard_arrow_up